TMS 17x 8 C multiswitch, 1x terr, 16x sat, 8x ut

Produktinformation:

TMS 17 X 8 C Multiswitch

  • 1 x Terr.,16 x sat.,8 x ut.
  • Lättinstallerat multiswitchsystem för användning där 4 satellitpositioner krävs.
  • En markbunden ingång är tillgänglig som tillåter markbundna och satellit signaler att vara tillgängliga för alla abonnenter.
  • TMS 17 x har aktiva satellitingångar och en passiv markbunden ingång som tillåter returväg om det behövs.
  • Byte av satellitposition sker via DiSEqC-signaler från abonnentens digitalbox.

Produktbeskrivning