GHV 930 förstärkare, Först max 30 dB, Utnivå CTB 42 103dBµV, justerbar 1dB steg, retur

Produktinformation:

 GHV 930 Förstärkare

Triax GHV 900-serien är en koaxial hus- och lägenhets-distributionsförstärkare, för användning i mindre CATV-distributionsnät i flerfamiljshus.

Produktbeskrivning