GDM 315 Multimediauttag 15dB

Produktinformation:

GDM 315 Multimediauttag 15 dB

  • Speciellt antennuttag för anslutning till kabel-TV nät (CATV) eller vanliga antenn-nät (MATV/SMATV) upp till 1 GHz.
  • Speciell uttagsdesign för olika elektriska krav.
  • Fördel: Optimala elektriska egenskaper för respektive applikation.