UHF UNIX antenn - 32, 52 och 100 element, med F-kontakt