Antennuttag - satellit, GAD 274 med lock och ram, vit. 4-hål